Giang Thanh, Diễn viên điện ảnh
AddThis Social Bookmark Button


AddThis Social Bookmark Button

Diễn viên Giang Thanh

Tham gia DVD Quê Cha Đất Mẹ

 

Long Xuyen, Chau Doc, Rach Gia, Ha Tien, Phu Quoc
Michael Hung Production 2011

 
Diễn viên Thanh Giang: Một số cảnh quay trong Saxo DVD 7 Print E-mail
AddThis Social Bookmark Button

Saxo DVD 7: Introduction: Long Xuyen, Chau Doc, Rach Gia, Ha Tien, Phu Quoc
Michael Hung Production 2011
Released February 2011
Artists: Diễn viên Thanh Giang
Read more...
 
Diễn viên Thanh Giang: photo Print E-mail
AddThis Social Bookmark Button

Artists: Diễn viên Thanh Giang

 

 

 

Read more...